SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Gotovina

 

 

 

1. Splošna definicija pojma gotovina

Gotovina je denar v obliki bankovcev in kovancev ter je najpogosteje uporabljen način plačila v evroobmočju. Centralne banke Evrosistema (sistem ECB in nacionalnih centralnih bank) so odgovorne za gotovino in so uradne izdajateljice evrobankovcev. Večina centralnih bank daje v obtok tudi evrokovance, ki jih sicer izdajajo države EU.

Po uspešni uvedbi evrskih bankovcev in kovancev v Evropi 2002 (v Sloveniji 2007) se je pozornost v zvezi s spremembami pri gotovini na evroobmočju usmerila na najboljši način njene distribucije, preverjanja pristnosti in primernosti gotovine, čezmejnega prevoza ter na poenotenje gotovinskega poslovanja z več vidikov (stroški, hramba, prevozi, zavarovanje itd.). Optimalna organizacija dobavne verige gotovine se namreč od države do države lahko razlikuje zaradi različnih nacionalnih okolij (pretekle naložbe, struktura centralnih in poslovnih bank, infrastruktura za prevoz gotovine, zemljepisni položaj), zato enega samega modela oskrbe z gotovino, ki bi ustrezal vsem, skoraj ni mogoče vzpostaviti. Za premostitev teh razlik je Evrosistem izdelal načrt aktivnosti za doseganje večje konvergence gotovinskih storitev, s katerim bi v največji možni meri vzpostavili 'enotno območje evrogotovine' (Single Euro cash Area – SECA) in tako bistveno znižali stroške ravnanja z gotovino v evroobmočju. Že od leta 2004 poteka ustvarjalen dialog med evrosistemom (Odbor BANCO) in evropskim bančnim sektorjem (Delovna skupina za gotovino pri EPC) o načinu zagotovitve večje usklajenosti pogojev poslovanja nacionalnih centralnih bank evrosistema.

Enotno območje gotovine v evrih ne pomeni le obstoja evrskih bankovcev in kovancev v obtoku, ampak tudi zagotavljanje njihove pristnosti, razpoložljivosti in primernosti; zato mora biti raven kakovosti in razpoložljivosti evrskih bankovcev in kovancev enotna in visoka na celotnem evroobmočju. Uporabnikom mora biti omogočeno, da pri nacionalnih bankah brezplačno zamenjajo okrnjene in poškodovane bankovce.

Uporaba gotovine mora biti za uporabnike preprosta in varna. Uporabnikom mora biti omogočeno, da brez težav dvigajo gotovino 24 ur na dan in da jo polagajo skoraj enako preprosto, kot jo dvigajo. Uporabnikom je treba zagotoviti, da gotovina, ki jo dvignejo pri okencu ali na bankomatu, ni ponarejena. Za večjo varnost poslovanja z gotovino ponudniki plačilnih storitev uporabnikom priporočajo, da se seznanijo z zaščitnimi elementi evrskih bankovcev.

Na celotnem evroobmočju mora biti uporabnikom ponujena tudi usklajena praksa pri uporabi bankomatov, na katerih se bodo lahko oskrbeli z gotovino, ki bo z vidika pristnosti in primernosti preverjena na napravah za obdelavo gotovine.
Povezava na spletno stran ECB-evro.

2. Standardi za področje gotovine

Do zdaj so bile opravljene aktivnosti, ki določajo standardizacijo na področjih:

- pakiranja gotovine,
- preverjanja evrobankovcev z vidika pristnosti in primernosti,
- enotnih testnih postopkov naprav za obdelavo gotovine,
- konvergence storitev centralne banke (oddaljen dostop do storitev CB, odpiralni čas, elektronska izmenjava podatkov med CB...),
- harmonizacije na področju čezmejnega transporta gotovine.

Pravna podlaga na področju preverjanja pristnosti in primernosti evrogotovine se loči na predpise glede preverjanja pristnosti in primernosti evrobankovcev (BRF), za katerih vsebinsko ogrodje je pristojna ECB, in predpise glede preverjanja pristnosti in primernosti evrokovancev (CRF), ki je v domeni Evropske komisije. Med številnimi predpisi s tega področja velja izpostaviti zlasti naslednje:

- Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (Uradni list RS, št. 105/11)
- Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (Uradni list EU, št. 339 z dne 22. 12. 2010; v nadaljevanju: Uredba 1210/2010/EU)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 1210/2010 z dne 15. 12. 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (Uradni list RS, št. 77/11)
- Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10 in 20/13)

Sklep Banke Slovenije iz leta 2010 je bil v letu 2013 nekoliko spremenjen s Sklepom o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8.3.2013). Sprememba je bila izvedena na osnovi Sklepa ECB z dne 7.9.2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok - št. ECB/2012/19.


Povezave na gradiva in publikacije

 

 

Nazaj na vrh

 

   
Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana
, Osveženo: 12.10.16
© ZBS