SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

e- in m- plačila

 

 

1. Splošna definicija

 

Področje elektronskih (SEPA e-payments) in mobilnih (SEPA m-payments) plačil v projektu SEPA je področje inovacij, skozi katere so sodobne komunikacije (internet in mobilna omrežja) v kombinaciji s plačilnimi instrumenti SEPA izkoriščene tako, da uporabnikom plačilnih storitev omogočajo boljšo funkcionalnost, lažjo dostopnost in privlačnejšo uporabniško izkušnjo.

Vzpostavljena infrastruktura SEPA predstavlja učinkovito izhodišče za izgradnjo inovativnih storitev z dodano vrednostjo. Te storitve so lahko raznovrstne, od različnih načinov proženja plačil, e-pooblastil, dodatnih opcij v samem procesiranju do e-računov in drugega. Vse skupaj - pojavljanje plačilnih instrumentov SEPA v sodobnih komunikacijskih okoljih in pa nove storitve, ki izkoriščajo infrastrukturo SEPA - imenujemo e-SEPA. Ta poleg medbančnih razmerij, ki jih primarno naslavlja SEPA, posega tudi na področje odnosa bank s končnimi uporabniki. Prav slednjemu se v projektu SEPA posveča posebna pozornost z obravnavo e- in m-plačil.


2. Elektronska plačila


Elektronska plačila so v SEPA zaenkrat definirana kot način plačevanja na internetu, pri katerem plačnik sproži zahtevo na spletni strani prejemnika, za potrditev uporabi svojo spletno banko, plačilo pa se izvede kot običajno kreditno plačilo SEPA (SCT) neposredno s plačnikovega na prejemnikov transakcijski račun.
Mnogo takšnih sistemov v Evropi danes že obstaja, saj je spletno nakupovanje del našega vsakdana.


3. Mobilna plačila


Mobilna plačila v okviru SEPA so vsa plačila SEPA, opravljena z uporabo mobilnega telefona kot naprave za sprožitev plačilne transakcije. V tem kontekstu EPC primarno obravnava mobilna brezstična plačila (mobile contacless) in mobilna plačila na daljavo (mobile remote payments). Pri prvih gre tipično za kartična plačila (SCP), pri drugih pa za kartična ali kreditna SEPA plačila (CT), čeprav so v splošnem možne tudi drugačne kombinacije. EPC je svoj krovni, uporabniško orientiran pogled na m-plačila zapisal v Beli knjigi in v Beli knjigi o plačilih z elektronsko denarnico.


3.1. Mobilna brezstična plačila
Mobilna brezstična plačila predstavljajo tehnološko rešitev plačevanja, pri kateri gre za hitro izmenjavo podatkov na majhni razdalji brez fizičnega stika (contacless) med prodajnim mestom in mobilno napravo plačnika. Ključna tehnologija za to je NFC (near field communication), ki bo v prihodnje predvidoma široko podprta in razširjena na mobilnih napravah vseh vrst. V kombinaciji z mobilnimi telefoni, ki imajo vgrajene zaslone, tipkovnice in možnost komunikacije, se odpira vrsta vznemirljivih možnosti uporabe. Obstajajo ocene, da bodo splošno sprejetost NFC na mobilnikih še bolj kot samo plačevanje spodbudile druge aplikacije, npr. lojalnostne sheme in javni transport.

Smernice za poenoteno uporabniško izkušnjo in druga priporočila v zvezi s tem EPC pripravlja v obliki naslednjega dokumenta, ki je bil  objavljen septembra 2011: Implementacijske smernice za interoperabilna mobilna brezstična kartična plačila SEPA – 2011 Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implementation Guidelines3.2. Mobilna plačila na daljavo
Mobilna plačila na daljavo so tista, pri katerih lahko poteka izmenjava vrednosti (pošiljanje in sprejemanje plačila) med dvema udeležencema s pomočjo mobilne naprave neodvisno od lokacije, kjer se udeleženca nahajata.

3.3. Varnostni element in upravljanje aplikacij na njem
Za vse vrste m-plačil je ključen varnostni element (secure element), ki ga predstavlja določena komponenta iz celotnega sklopa mobilne naprave: povečini se predpostavlja, da je to kar kartica SIM (oz. UICC – universal integrated circuit card), lahko pa je to tudi sama mobilna naprava ali pa celo pomnilniška kartica SD (secure digital). Ne glede na to, katera vrsta varnostnega elementa je izbrana in s tem, posredno, kdo je tisti, ki uporabnikom (tipično izdajateljem) omogoča najem prostora za aplikacije na njem, pa je v takšnem sistemu potrebna določena nova vloga, to je upravljavec storitev zaupanja (Trusted Service Manager, TSM). Ta primarno skrbi za ustrezno namestitev (običajno na daljavo – OTA, over the air) posameznih plačilnih (in drugih) aplikacij na varnostnem elementu, po svoji vsebini pa v skupen ekosistem povezuje svetova mobilnih operaterjev in finančnih institucij, bank.

Visokonivojska priporočila glede vlog in procesov za izvajanje storitev zaupanja sta skupaj oblikovala EPC in GSMA (globalno združenje mobilnih operaterjev) v dokumentu EPC in GSMA zahteve in specifikacije za upravljavca storitev zaupanja (TSM) »(EPC-GSMA TSM Service Management Requirements and Specifications)"  

Povezave na gradiva in publikacije 

Nazaj na vrh

 
Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Osveženo: 12.10.16© ZBS