SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Splošno o SEPA

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih – evroobmočja. SEPA bo okolje, kjer bodo lahko posamezniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah izvajali in prejemali plačila v evrih, ne glede na to ali se takšno plačilo izvaja znotraj posamezne države ali med državami evro območja. Tovrstna plačila se bodo izvrševala pod enakimi osnovnimi pogoji, pravicami in obveznostmi ter poslovnimi običaji, ne glede na geografsko območje, državo nalogodajalca oziroma prejemnika plačila v okviru evroobmočja.

Območje SEPA

Trenutno območje SEPA vključuje 40 držav in področij: 15 evro držav, 12 preostalih držav EU, 9 območij, ki so pod upravo EU ter Islandijo, Norveško, Liechtenstein in Švico.  

Cilj SEPA

Končni cilj SEPA je doseči, da bodo lahko posamezniki in gospodarske družbe uporabljali plačilne storitve, ki bodo zadovoljevale njihove potrebe in jih bo mogoče znotraj  območja SEPA uporabljati na enoten način. Na tak način ne bo več razlikovanja med plačili v evrih  znotraj države ali čez državne meje. Različni plačilni instrumenti kot so: kreditna plačila, direktne obremenitve in plačilne kartice, bodo postali vseevropski.

Prednosti SEPA 

  • Posamezniki in gospodarske družbe bodo lahko znotraj evroobmočja izvajali negotovinska plačila z enega bančnega računa kjerkoli v evroobmočju enostavno, učinkovito in varno, kot to počnejo danes znotraj državnih meja.
  • Uporabniki plačilnih storitev bodo imeli možnost izbrati ponudnika plačilnih storitev z najprivlačnejšo ponudbo, ne glede na državo izvora.

Prednosti za posameznike

  • Posamezniki bodo potrebovali en sam bančni račun, s katerega bodo lahko enostavno opravljali evrska kreditna plačila in direktne obremenitve kjer koli v evroobmočju.
  • Tisti, ki živijo, delajo ali študirajo v drugi državi, ne bodo več potrebovali dveh ali več bančnih računov, ampak bo zadostoval le eden.
  • Za plačevanje v državah območja SEPA bodo lahko posamezniki uporabljali isto kartico, zato bodo lahko s seboj nosili manj gotovine.

Glavne prednosti SEPA za gospodarske družbe

  • Gospodarske družbe, ki poslujejo na celotnem evroobmočju, bodo z združitvijo upravljanja plačil in likvidnosti na enem mestu prihranile čas in denar.
  • Gospodarske družbe bodo lahko svoje finančne transakcije v evrih opravile centralno z enega bančnega računa in z uporabo plačilnih instrumentov SEPA.
  • Obdelava plačil bo poenostavljena, ker se bo za prilive in odlive uporabljala enaka struktura podatkov.
  • Standardizirani plačilni instrumenti SEPA bodo gospodarskim družbam omogočili nadaljnjo optimizacijo obdelave plačil.     

Časovni okvir

Vzpostavitev plačil SEPA bo postopna. Prva plačilna storitev – kreditna plačila bodo na voljo v začetku leta 2008, ostale pa do konca leta 2010.

V prehodnem obdobju bodo poleg SEPA storitev na voljo še obstoječe plačilne storitve, ki jih bodo postopoma nadomeščale storitve SEPA.

Konec leta 2010 naj bi bila večina sedanjih storitev opuščenih in bodo veljale le še SEPA storitve.