SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Sporočila za javnost v 2010

Obvestilo tiskarjem

Novi univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN

Banke bodo postopno pričele uvajati nov obrazec plačilnega prometa in iz uporabe umikati obstoječe obrazce

Banke in hranilnice v Sloveniji izvajajo ustrezne prilagoditvene procese na sheme SEPA, med katere sodi tudi prilagoditev papirnih obrazcev, ki se uporabljajo v plačilnem prometu.

V okviru teh prilagoditev smo banke sprejele tehnični standard novega obrazca UPN. Ustrezna tehnična in uporabniška navodila o obrazcu UPN bodo konec meseca aprila 2010 objavljena na spletni strani Združenja bank Slovenije na naslovu: www.zbs-giz.si.

Obrazec UPN se bo pričel uporabljati z novembrom 2010 in bo postopoma nadomestil obstoječe obrazce (PP02, BN02, RP01).

Datum ukinitve obstoječih obrazcev bo objavljen na spletnih straneh Združenja bank Slovenije, najkasneje šest mesecev pred njihovo ukinitvijo.

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 20. april 2010